ชุดใส่บาตรตามวันเกิด ( วันพุธกลางวัน )

ชุดใส่บาตรตามวันเกิด ( วันพุธกลางวัน )

ชุดใส่บาตรตามวันเกิด ( วันพุธกลางวัน )

อาหารตักบาตร : เน้นอาหารที่มีสีเขียว เช่น ผัดผักคะน้า ผัดผักบุ้ง แกงเขียวหวาน ของหวานเป็นขนมชั้นใบเตย หรือขนมเปียกปูนใบเตย มะม่วง

น้ำฝรั่ง และน้ำองุ่น