ดาบคู่ขนาดเล็ก

ดาบคู่ขนาดเล็ก

ดาบคู่ขนาดเล็ก ขนาด 43 CM