ชุดสังฆทานประจำวันเกิดวันพุธ(กลางคืน)

ชุดสังฆทานประจำวันเกิดวันพุธ(กลางคืน)

-ชุดยารักษาโรค
-น้ำมันตะเกียง
-ไฟฉาย
-เทียน, ธูป
-รองเท้าแตะ
-ผ้ารับประเคน
ถุงพร้อมโบว์