ไก่ปูนปั้นไซส์ s

ไก่ปูนปั้นไซส์ s

ขนาด สูง18 cm 1 คู่