สังฆทานชุดเครื่องเขียน

สังฆทานชุดเครื่องเขียน

สังฆทานชุดเครื่องเขียน

1. สมุดเล่มใหญ่
2. สมุดบันทึกเล่มเล็ก
3. ชุดปากกา

บรรจุถุงพร้อมโบว์