ศาลหลักเมืองลำปาง

ศาลหลักเมืองลำปาง

ศาลหลักเมือง

ตั้งอยู่บริเวณหน้าศาลากลาง(หลังเก่า) จังหวัดลำปางด้านตะวันตกเฉียงใต้ หลักเมืองทำด้วยไม้สัก สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อร้อยกว่าปีมาแล้ว และยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ (หลวงพ่อดำ) พระพุทธรูปศักดิ์สิทธื์ของชาวจังหวัดลำปาง