ไก่ปูนปั้นไซส์ L

ไก่ปูนปั้นไซส์ L

ขนาด สูง  40  CM  1 คู่