ชุดสังฆทานประจำเกิด (วันเสาร์)

ชุดสังฆทานประจำเกิด (วันเสาร์)

-ปลากระป๋อง

-นม             

- ย่ามพระ

-เทียน, ธูป

-ร่ม

- ผ้ารับประเคน

-หนังสือสวดมนต์ (ใหญ่)

-ถุงทอง

โบว์มัดถุงทอง