ชุดสังฆทานป้องกัน Covid-19 (ชุดเล็ก)

ชุดสังฆทานป้องกัน Covid-19 (ชุดเล็ก)

-สบู่เหลวล้างมือ ๒๔๐ ml.
-กระดาษเปียก (เล็ก)
-หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (แพ๊ค 10 ชิ้น)
- สเปรย์แอลกอฮอล์แบบพกพา
-เจลล้างมือแบบพกพา
ถุงพร้อมโบว์