ผ้าไตร(ชุดเล็ก)

ผ้าไตร(ชุดเล็ก)

ชุดผ้าไตรอาศัย 3 ชิ้น
ประกอบด้วย

- จีวร
- สบง
- ผ้ากราบ
- อังสะ
บรรจุถุง พร้อมโบว์