พวงมาลัยดอกดาวเรือง

พวงมาลัยดอกดาวเรือง

พวงมาลัยดอกดาวเรืองพร้อมธูปเทียน

ถวายเพิ่มความรุ่งเรืองให้กับชีวิต