ชุดขึ้นท้าวทั้ง 4

ชุดขึ้นท้าวทั้ง 4
ราคา 1,019 บาท
เพิ่มลงตระกร้า

ประกอบด้วย สะตวงเครื่อง 6 อัน 

1 สะตวงของท้าวจตุมหาราชิกา หรือ องค์อมรินทราธิราช หรือ พญาอินตา เป็นองค์ประธาน จะปักด้วยตุงช่อหน้อย สีเขียว...

2 สะตวงของท้าวธตรฐราช เป็นราชาแห่งคนธรรพ์ รักษาทิศตะวันออก จะปักด้วยตุงช่อหน้อย สีแดง…

3 สะตวงของท้าววิรุฬหก เป็นมหาราชที่ยิ่งใหญ่ในหมู่กุมภัณฑ์ทั้งหลาย รักษาในทิศใต้ จะปักด้วยตุงช่อหน้อย สีเหลือง...

4 สะตวงของท้าววิรูปักข์ เป็นเทวราช มีพญานาค และอสรพิษทั้งหลาย เป็นบริวาร รักษาทิศตะวันตก จะปักด้วยตุงช่อหน้อย สีขาว...

5 สะตวงของท้าวเวสสุวัณ หรือ ท้าวกุเวร เป็นพระราชาธิบดีของพญายักษ์ และภูตผีปีศาจทั้งหลาย รักษาทิศเหนือ จะปักด้วยตุงช่อหน้อย สีดำ...

6 สะตวงที่วางไว้กับพื้นดิน สำหรับบูชาแก่แม่ธรณี เทวธิดา ผู้รักษาแผ่นดิน จะปักด้วยตุงช่อหน้อย สีหม่น...