วัดไหล่หินหลวง (วัดเสลารัตนปัพพตาราม)

วัดไหล่หินหลวง (วัดเสลารัตนปัพพตาราม)

วัดไหล่หินหลวง หรือ วัดเสลารัตนปัพพตาราม วัดสำคัญเก่าแก่ของจังหวัดลำปางที่มีอายุหลายร้อยปี จากหลักฐานทางด้านโบราณ 

นิมยมนำพวกมาลัยดอกไม้สด หรือ ช่อดอกไม้สด พร้อมธูปเทียนไปไหว้เจดีย์ และพระประธานในวัด