ดอกดาวเรืองพร้อมธูปเทียน

ดอกดาวเรืองพร้อมธูปเทียน

ดอกดาวเรืองพร้อมธูปเทียน 

ถวายเพิ่มความรุ่งเรืองให้กับชีวิต