ดาบคู่ขนาดใหญ่

ดาบคู่ขนาดใหญ่

ดาบขนาด 68 cm จำนวน 1 คู่

สีแดง, สีดำ