ชุดสังฆทานประจำวันเกิดวันพฤหัสบดี

ชุดสังฆทานประจำวันเกิดวันพฤหัสบดี

-ชุดจาน, ชาม, ช้อน, ส้อม
-อาสนะพระ
-เทียน, ธูป
-ข้าวสาร
-น้ำเปล่า
-ผ้ารับประเคน
ถุงพร้อมโบว์