ชุดสังฆทานป้องกัน Covid-19 (ชุดใหญ๋)

ชุดสังฆทานป้องกัน Covid-19 (ชุดใหญ๋)

-เจลแอลกอฮอล์ 450 ml.
-สบู่เหลวล้างมือ 250 ml.
- กระดาษเปียก (ใหญ่)
-หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ 1 (กล่อง)
-สเปรย์แอลกอฮอล์แบบพกพา
-เจลล้างมือแบบพกพา
ถุงพร้อมโบว์