เทียนเศรษฐีเรือนคำ

เทียนเศรษฐีเรือนคำ

เทียนเศรษฐ๊เรือนคำ จดเสริมสร้างบารมี ค้าขายร่ำรวย เงินทองไหลมาเทมา ได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง เจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน