เทียนเมตตาปาระมี

เทียนเมตตาปาระมี

เทียนเมตตาปาระมี จุดเสริมดวงเสน่ห์เมตตามหานิยม ได้รับความอุปภัมภ์คำชูจากผู้ใหญ่