นกคู่

นกคู่

การปล่อยนกเป็นการปรับดวง เสริม ดวง แก้เคล็ด ให้ชีวิตพบเจอแต่ความสุข