วัดพระธาตุลำปางหลวง

วัดพระธาตุลำปางหลวง

วัดพระธาตุลำปางหลวง

วัดพระธาตุลำปางหลวง เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนปีฉลู

นิยมนำดอกไม้พร้อมธูปเทียน ไปเดินรอบพระธาตุ 3 รอบพร้อมสวดมนต์ หรือ บางท่านนิยมห่มผ้าพระธาตุ ทางเราสามารถจัดให้ได้นะคะ