ไก่ปูนปั้นไซส์ M

ไก่ปูนปั้นไซส์ M

ขนาด  สูง 25 cm คู่