ชุดตานขันข้าว ( ชุดเล็ก )

ชุดตานขันข้าว ( ชุดเล็ก )

ชุดตานขันข้าว ( ชุดเล็ก )

อาหารคาว 1อย่าง
ของหวาน
ผลไม้
ข้าว
สวยดอกไม้
หมากจีบ
น้ำ ๑ ขวด (กรวดน้ำ)
ซองปัจจัย