บายศรีปากชาม 1คุ่

บายศรีปากชาม 1คุ่

บายศรีใบตอง 1 คู่