ชุดถวายเพลพระชุด(เล็ก)

ชุดถวายเพลพระชุด(เล็ก)

ประกอบด้วย 

ข้าวสวย ๑ จาน

อาหาร ๑ อย่าง

ขนมไทย ๑ อย่าง

ผลไม้ ๑ อย่าง (ตามฤดูกาล)

กล่องพลาสติก (กลม) ๔ กล่อง

ป้าย บุญ @ โฮม