ชุดหมากพลู #02

ชุดหมากพลู #02

ชุดหมากพลูถวาย ประกอบด้วย หมากพลู  บุหรี่ม้วนยาเส้น ไม้ขีด