รีวิว

ปล่อยนก 2 คู่


( 2023-02-21 10:32 )รีวิวคุณ : คุณปัญธกร ศรีสนชัยการปล่อยนก เพื่อขอให้ชีวิตมีความสุข มีความเจริญ ทำสิ่งใดก็จะพบเจอแต่ความโชคดี และพ้นจากทุกข์ภัยต่างๆ