รีวิว

ทุกการทำบุญจากนี้เป็นการอุทิศถึง...คนที่รัก


( 2022-11-02 10:15 )รีวิวคุณ : บุณฑริกา (พี่หนู)ไม่ว่าวันนี้ระหว่างเรา จะอยู่ใกล้ .. หรือ .. อยู่ไกล

คงมีเพียงบุญเท่านั้น ที่ทำให้เราได้อยู่ใกล้กัน

สาธุ อนุโมทนาบุญด้วยนะคะ