รีวิว

แก้บน...ท้าวเวสสุวรรณ


( 2022-11-03 14:07 )รีวิวคุณ : การทำบุญจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามวันนี้แอดได้มีโอกาสไปแก้นให้กับผู้ทำบุญท่านหนึ่ง 

ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ใช้บริการเราให้ไปบนสิ่งหนึ่งไว้  ขณะนี้ผ่านไป 1 เดือน คำขอที่ได้บนไว้ วันนี้คำขอพรได้เกิดึ้นจริงแล้ว

ดังนั้น .. เพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับพรที่ท่านได้ให้มา จึงทำการแก้บน โดยผู้ทำบุญก็ได้ใช้บริการแก้บนของเรา

เป็นสุขใจ สุขกาย ทั้งผู้ทำบุญ และผู้เป็นสะพานบุญอย่างบุญแอดโฮมเลยค่ะ