ชุดสังฆทานป้องกันCovid-19 (ชุดกลาง)

ชุดสังฆทานป้องกันCovid-19 (ชุดกลาง)

-เจลแอลกอฮอล์ 450 ml.
-สบู่เหลวล้างมือ 240 ml.
-กระดาษเปียก (ใหญ่)
-หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ 1 (กล่อง)
-สเปรย์แอลกอฮอล์แบบพกพา
ถุงพร้อมโบว์